2551087118 1χλμ Αλεξανδρούπολης - Φερών, Αλεξανδρούπολη evros.original@hotmail.com